HİZMETLERİMİZ

Borçlar Hukuku

İzmir’de avukatlık hizmeti veren Büromuz, Borçlar Kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü konularında uzman ve deneyimli bir ekiple çalışmaktadır. Borçlar Hukuku genel olarak borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur. Borçlar Hukuku sözleşmenin tanımı, oluşumu, geçerlilik şartları, şekilleri, çeşitleri ile hile, gabin, muvazaa ve borca dayanak olan sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü alanlarını içine alır. Tüm bu alanlarda yaşayacağınız her türlü sorunda müvekkillerimize dava takibi yoluyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

 

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Hukuki muamele ve Sözleşmelerden doğan borçlar

  • Sözleşmeler ve geçerlilik şartları

  • Haksız fiilden kaynaklanan davalar

  • Haksız iktisap

  • Borçların İfası

  • Borç ilişkisinden özel durumları

  • Tazminat Davaları