HİZMETLERİMİZ

Miras Hukuku

İzmir’de Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel mevzuat ve içtihat takibi yapan Büromuzun öncelikli hedefi hak kaybına uğramanızı önlemektir. Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini, bu süreçteki hukuki işlemlerin yapılması ve takibi konusunda büromuz olarak uzman avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Miras sözleşmesinden doğan davalar

 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek

 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali)

 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları

 • Mirasın reddine dair davalar

 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası

 • Terekenin taksimi davası

 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları

 • Tenkis davası

 • Miras sebebiyle istihkak davası

 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası