HİZMETLERİMİZ

İcra ve İflas Hukuku

İzmir’de İcra Avukatlığı hizmeti veren büromuz; çek, senet, fatura alacaklarının takibini uzman bir ekiple gerçekleştirmektedir. Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Avukatlığı Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır. Ayrıca alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İcra Avukatlığı hizmetimiz gereğince, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Alacağın Tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

  • İflas Erteleme

  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri

  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi