HİZMETLERİMİZ

İdare Hukuku

İdari Davalarda İzmir’de avukatlık hizmeti veren büromuz haksız atamaların ve diğer idari işlemlerin iptali için uzman bir yaklaşımla sizlere yardımcı olmaktadır. İdare Hukuku, temeli Anayasa’da belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı uzmanlık gerektiren bir alan olup büromuz bu konudaki tecrübesini ve uzmanlığını müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. 

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • İdari işlemler hakkında iptal davaları

  • Tam yargı davaları

  • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular

  • İdari sözleşmelerden doğan davalar

  • Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iptal davaları

  • Haksız atama kararına karşı iptal davaları